Duy trì Nội Qui Công Ty Nhưng Không Mất Đi Nét Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tuổi Trẻ Hăng Say – Đối Tác Tin Cậy

Kinh Nghiệm Lâu Năm Trong Lĩnh Vực Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

Giúp Khách Hàng Tiết Kiệm Thời Gian, Chi Phí Tuyển Dụng – Đào Tạo – Quản Lý Nhân Sự

Quy Trình Tuyển Dụng Nghiêm Ngặt – Chương Trình Huấn Luyện Chuyên Nghiệp

An Toàn Của Bạn – Thành Công Của Chúng Tôi

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Mang Lại Cho Khách Hàng Sự Hài Lòng Và Tin Cậy

Mua bảo hiểm lòng trung thành cho khách hàng

Ở Đâu Khó – Ở Đó Có Bảo Vệ Thanh Niên

ĐĂNG KÝ MUA BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24 CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh Niên vừa xét duyệt thêm việc đăng ký bảo hiểm 24/24 cho những nhân viên bảo vệ nào đạt các yêu cầu sau đây:

–           Nhân viên bảo vệ làm việc trên 3 tháng

–           Không vi phạm kỷ luật trong suốt thời gian làm việc tại các mục tiêu.

–           Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

–           Có ý định gắn bó lâu dài với công ty

Toàn bộ chi phí cho việc đăng ký này do Công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh Niên hỗ trợ. Mọi thông tin về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm 24/24, nhân viên bảo vệ có thể liên hệ trực tiếp với công ty CD Dịch vụ bảo vệ Thanh niên để được hiểu rõ hơn.

Danh sách sẽ được công ty gửi về cho từng mục tiêu qua chỉ huy của mình

BH 24

 • HINH 1
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 2
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 6
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • Chau-Hoa
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 7
 • HINH 6
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • slide9
 • slide8
 • slide7
 • DSCF1139- N
 • DSCF1508 - N
 • DSCF1591 - N
 • DSCF1592 - N
 • DSCF1593 - N
 • DSCF1641- N
 • DSCF1642 - N
 • DSCF1660 - N
 • PKĐK