Duy trì Nội Qui Công Ty Nhưng Không Mất Đi Nét Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tuổi Trẻ Hăng Say – Đối Tác Tin Cậy

Kinh Nghiệm Lâu Năm Trong Lĩnh Vực Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

Giúp Khách Hàng Tiết Kiệm Thời Gian, Chi Phí Tuyển Dụng – Đào Tạo – Quản Lý Nhân Sự

Quy Trình Tuyển Dụng Nghiêm Ngặt – Chương Trình Huấn Luyện Chuyên Nghiệp

An Toàn Của Bạn – Thành Công Của Chúng Tôi

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Mang Lại Cho Khách Hàng Sự Hài Lòng Và Tin Cậy

Mua bảo hiểm lòng trung thành cho khách hàng

Ở Đâu Khó – Ở Đó Có Bảo Vệ Thanh Niên

Đào Tạo – Huấn Luyện Nghiệp Vụ Nhân Viên Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

Đào Tạo – Huấn Luyện Nghiệp Vụ Nhân Viên Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

 

* Mục đích

– Rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp bảo vệ
– Trang bị kiến thức pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ và những kỹ năng chuyên môn khác nhằm tạo nên một đội ngũ nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

XEM THÊM CHÍNH SÁCH: CÔNG TY BẢO VỆ

* Hình thức đào tạo

– Đào tạo tập trung tại các lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ do Công Ty dịch vụ bảo vệ Thanh niên tổ chức

* Kết thúc khóa học

– Kiểm tra cuối khoa và cấp giấy chứng nhận đã qua khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp.

* Nội dung đào tạo cơ bản

– Trang bị kiến thức cơ bản vế pháp luật

– Nghiệp vụ bảo vệ doanh nghiệp

– Các kỹ năng cơ bản:

* Kỹ năng lập báo cáo và các loại văn bản

* Kỹ năng giao tiếp ứng xử và chào điều lệnh

* Đọc phương án và triển khai các vị trí trong phương án bảo vệ

* Cách sử dụng các loại công cụ hỗ trợ và thiết bị an ninh

– Phòng cháy và chữa cháy

– Sơ cứu thương

– Kỹ năng phát hiện và ngăn chặn tội phạm thông thường

– Kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp

– Phân loại và cách bảo vệ hiện trường

 * Hoàn tất khóa đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp:

Khi kết thúc thời gian đào tạo, học viên đạt yêu cầu sẽ được phân công thực tập và làm việc tại các mục tiêu đang có của công ty dịch vụ bảo vệ Thanh niên.

Bên cạnh đó, công ty sẽ kiểm tra sát hạch và đánh giá chất lượng dịch vụ bảo vệ của từng nhân viên để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp hơn.

TAP HUAN - 1

TAP HUAN - 2 TAP HUAN - 3
 • HINH 1
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 2
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 6
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • Chau-Hoa
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 7
 • HINH 6
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • slide9
 • slide8
 • slide7
 • DSCF1139- N
 • DSCF1508 - N
 • DSCF1591 - N
 • DSCF1592 - N
 • DSCF1593 - N
 • DSCF1641- N
 • DSCF1642 - N
 • DSCF1660 - N
 • PKĐK