Duy trì Nội Qui Công Ty Nhưng Không Mất Đi Nét Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tuổi Trẻ Hăng Say – Đối Tác Tin Cậy

Kinh Nghiệm Lâu Năm Trong Lĩnh Vực Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

Giúp Khách Hàng Tiết Kiệm Thời Gian, Chi Phí Tuyển Dụng – Đào Tạo – Quản Lý Nhân Sự

Quy Trình Tuyển Dụng Nghiêm Ngặt – Chương Trình Huấn Luyện Chuyên Nghiệp

An Toàn Của Bạn – Thành Công Của Chúng Tôi

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Mang Lại Cho Khách Hàng Sự Hài Lòng Và Tin Cậy

Mua bảo hiểm lòng trung thành cho khách hàng

Ở Đâu Khó – Ở Đó Có Bảo Vệ Thanh Niên

Lớp đào tạo huấn luyện chỉ huy bảo vệ chuyên nghiệp

LỚP ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN CHỈ HUY CHUYÊN NGHIỆP

ĐỊNH KỲ TẠI CÔNG TY BẢO VỆ THANH NIÊN

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ của Công Ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh Niên định kỳ tổ chức các lớp đào tạo huấn luyện các chỉ huy chuyên nghiệp.

TAP HUAN - 4

Sau khi trải qua quá trình làm việc tại các mục tiêu, đánh dấu được bề dày kinh nghiệm làm việc, nhân viên bảo vệ sẽ được chọn tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ chỉ huy chuyên nghiệp với nội dung như sau:

 • Vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy nhân viên bảo vệ
 • Kỹ năng khảo sát và lập phương án bảo vệ
 • Kỹ năng lập quy trình làm việc (mục đích, yêu cầu, phương pháp)
 • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
 • Phương pháp tổ chức quản lý (con người, công cụ, sổ sách)

CLICK XEM CHÍNH SÁCH: DỊCH VỤ BẢO VỆ

CLICK XEM BÁO GIÁ: CÔNG TY BẢO VỆ

Sau khi kết thúc khóa đào tạo, các chỉ huy bảo vệ tương lai này sẽ được thực tập, thể hiện năng lực quản lý của mình tại các mục tiêu của công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh Niên.

Với phương châm luôn là dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên, các cấp chỉ huy luôn phấn đấu nâng cao tính chuyên nghiệp của Công Ty Cp Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh Niên.

 • HINH 1
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 2
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 6
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • Chau-Hoa
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 7
 • HINH 6
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • slide9
 • slide8
 • slide7
 • DSCF1139- N
 • DSCF1508 - N
 • DSCF1591 - N
 • DSCF1592 - N
 • DSCF1593 - N
 • DSCF1641- N
 • DSCF1642 - N
 • DSCF1660 - N
 • PKĐK