Buying The Insuarance Company For The Trust And Faifulness

Maintain The Company’s Regulation BUT Does Not Lose The Company’s Culture

Strictly Recruitment Process – Professional Training Program

Long Experience In The Professional Security Services Field

Your Safety – Our Success

Professional Security Services

The Youth In Enthusiasm – The Partner In Belief

Bring The Satisfaction And Trust To Clients

Thanh Nien Guards

Anywhere Has Difficulties – There Have The Youth Security Services

Lớp đào tạo huấn luyện chỉ huy bảo vệ chuyên nghiệp

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ của Công Ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh Niên định kỳ tổ chức các lớp đào tạo huấn luyện các chỉ huy chuyên nghiệp.

TAP HUAN - 4

Sau khi trải qua quá trình làm việc tại các mục tiêu, đánh dấu được bề dày kinh nghiệm làm việc, nhân viên bảo vệ sẽ được chọn tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ chỉ huy chuyên nghiệp với nội dung như sau:

 • Vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy nhân viên bảo vệ
 • Kỹ năng khảo sát và lập phương án bảo vệ
 • Kỹ năng lập quy trình làm việc (mục đích, yêu cầu, phương pháp)
 • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử
 • Phương pháp tổ chức quản lý (con người, công cụ, sổ sách)

Sau khi kết thúc khóa đào tạo, các chỉ huy bảo vệ tương lai này sẽ được thực tập, thể hiện năng lực quản lý của mình tại các mục tiêu của công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh Niên.

Với phương châm luôn là dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên, các cấp chỉ huy luôn phấn đấu nâng cao tính chuyên nghiệp của Công Ty Cp Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh Niên.

 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 3
 • IMG_1820
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 3
 • HINH 4
 • HINH 2
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2

Contact

The YOUTH Security Services Joint Stock Company

B27 Khu Nam Long, Phu Thuan Street, Phu Thuan Ward, District 7, Ho Chi Minh City

phoneContact:

Sales Dep’t:

Ms Phuong: 0903 768 465

Mr Quoc: 0902 859 948

HR Dep’t: Ms Thu 08 3773 4201

Accounting Dep’t: Ms Dung 08 3773 4202

printFax: (84-8) 3773 8156

123

info@baovethanhnien.com