Buying The Insuarance Company For The Trust And Faifulness

Maintain The Company’s Regulation BUT Does Not Lose The Company’s Culture

Strictly Recruitment Process – Professional Training Program

Long Experience In The Professional Security Services Field

Your Safety – Our Success

Professional Security Services

The Youth In Enthusiasm – The Partner In Belief

Bring The Satisfaction And Trust To Clients

Thanh Nien Guards

Anywhere Has Difficulties – There Have The Youth Security Services

Đào Tạo – Huấn Luyện Nghiệp Vụ Nhân Viên Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

 1. Mục đích
  – Rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp bảo vệ
  – Trang bị kiến thức pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ và những kỹ năng chuyên môn khác nhằm tạo nên một đội ngũ nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp
 2. Hình thức đào tạo
  Đào tạo tập trung tại các lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ do Công Ty dịch vụ bảo vệ Thanh niên tổ chức
 3. Kết thúc khóa học
  Kiểm tra cuối khoa và cấp giấy chứng nhận đã qua khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp.
 4. Nội dung đào tạo cơ bản
  – Trang bị kiến thức cơ bản vế pháp luật
  – Nghiệp vụ bảo vệ doanh nghiệp
  – Các kỹ năng cơ bản:
 • Kỹ năng lập báo cáo và các loại văn bản
 • Kỹ năng giao tiếp ứng xử và chào điều lệnh
 • Đọc phương án và triển khai các vị trí trong phương án bảo vệ
 • Cách sử dụng các loại công cụ hỗ trợ và thiết bị an ninh

– Phòng cháy và chữa cháy
– Sơ cứu thương
– Kỹ năng phát hiện và ngăn chặn tội phạm thông thường
– Kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp
– Phân loại và cách bảo vệ hiện trường

 1. Hoàn tất khóa đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp:

Khi kết thúc thời gian đào tạo, học viên đạt yêu cầu sẽ được phân công thực tập và làm việc tại các mục tiêu đang có của công ty dịch vụ bảo vệ Thanh niên.

Bên cạnh đó, công ty sẽ kiểm tra sát hạch và đánh giá chất lượng dịch vụ bảo vệ của từng nhân viên để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp hơn.

TAP HUAN - 1

TAP HUAN - 2 TAP HUAN - 3

 

 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 3
 • IMG_1820
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 3
 • HINH 4
 • HINH 2
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2

Contact

The YOUTH Security Services Joint Stock Company

B27 Khu Nam Long, Phu Thuan Street, Phu Thuan Ward, District 7, Ho Chi Minh City

phoneContact:

Sales Dep’t:

Ms Phuong: 0903 768 465

Mr Quoc: 0902 859 948

HR Dep’t: Ms Thu 08 3773 4201

Accounting Dep’t: Ms Dung 08 3773 4202

printFax: (84-8) 3773 8156

123

info@baovethanhnien.com