Duy trì Nội Qui Công Ty Nhưng Không Mất Đi Nét Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tuổi Trẻ Hăng Say – Đối Tác Tin Cậy

Kinh Nghiệm Lâu Năm Trong Lĩnh Vực Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

Giúp Khách Hàng Tiết Kiệm Thời Gian, Chi Phí Tuyển Dụng – Đào Tạo – Quản Lý Nhân Sự

Quy Trình Tuyển Dụng Nghiêm Ngặt – Chương Trình Huấn Luyện Chuyên Nghiệp

An Toàn Của Bạn – Thành Công Của Chúng Tôi

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Mang Lại Cho Khách Hàng Sự Hài Lòng Và Tin Cậy

Mua bảo hiểm lòng trung thành cho khách hàng

Ở Đâu Khó – Ở Đó Có Bảo Vệ Thanh Niên

HOÀN TẤT KHÓA HUẤN LUYỆN CHỈ HUY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP LẦN 1 NĂM 2013

V/v: Hoàn tất khóa học chỉ huy chuyên nghiệp lần thứ 1 năm 2013

Khóa học huấn luyện chỉ huy lực lượng bảo vệ của công ty Thanh niên lần thứ 1 năm 2013, đã kết thúc vào ngày 12/07/2013.

Các nhân viên bảo vệ đã tham dự và hoàn thành khóa học đầy đủ. Lễ trao bằng khen và giấy chứng nhận sẽ được diễn ra vào ngày 20/07/2013 lúc 10:00 tại văn phòng Công Ty Dịch vụ Bảo Vệ Thanh Niên.

Các nhân viên bảo vệ này sẽ được phân công làm việc thực tế như một chỉ huy bảo vệ thực tập, và sẽ được BGĐ theo dõi và xem xét trong hai tháng, trước khi được quyết định đảm nhiệm vai trò một chỉ huy bảo vệ chuyên nghiệp chính thực tại các mục tiêu.

CLICK XEM CHÍNH SÁCH: DỊCH VỤ BẢO VỆ

CLICK XEM BÁO GIÁ: CÔNG TY BẢO VỆ

 • HINH 1
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 2
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 6
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • Chau-Hoa
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 7
 • HINH 6
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • slide9
 • slide8
 • slide7
 • DSCF1139- N
 • DSCF1508 - N
 • DSCF1591 - N
 • DSCF1592 - N
 • DSCF1593 - N
 • DSCF1641- N
 • DSCF1642 - N
 • DSCF1660 - N
 • PKĐK