Duy trì Nội Qui Công Ty Nhưng Không Mất Đi Nét Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tuổi Trẻ Hăng Say – Đối Tác Tin Cậy

Kinh Nghiệm Lâu Năm Trong Lĩnh Vực Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

Giúp Khách Hàng Tiết Kiệm Thời Gian, Chi Phí Tuyển Dụng – Đào Tạo – Quản Lý Nhân Sự

Quy Trình Tuyển Dụng Nghiêm Ngặt – Chương Trình Huấn Luyện Chuyên Nghiệp

An Toàn Của Bạn – Thành Công Của Chúng Tôi

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Mang Lại Cho Khách Hàng Sự Hài Lòng Và Tin Cậy

Mua bảo hiểm lòng trung thành cho khách hàng

Ở Đâu Khó – Ở Đó Có Bảo Vệ Thanh Niên

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN CÔNG TY BẢO VỆ THANH NIÊN

Nhằm mục đích tăng cường tính chuyên nghiệp cho nhân viên bảo vệ công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh Niên. Công ty sẽ tổ chức lớp huấn luyện thường niên cho nhân viên bảo vệ mới cũng như nhân viên bảo vệ chưa đạt yêu cầu về nghiệp vụ vào các ngày trong tuần.

Các chỉ huy ứng cử những nhân viên bảo vệ cần đào tạo nghiệp vụ và nộp danh sách cho phòng nhân sự để kịp thời sắp lớp và thời gian cho chương trình học phù hợp.

Lưu ý: khi lập danh sách các chỉ huy phải ghi rõ năng lực của nhân viên bảo vệ, và có đánh giá về đạo đức cũng như chuyên môn.

Thời gian học sẽ được thông báo cho nhân viên bảo vệ tại mục tiêu và tại website: https://baovethanhnien.com/category/tin-tuc/tin-noi-bo/

Đề nghị: các nhân viên bảo vệ sau khi hoàn tất thủ tục tuyển dụng – nhập học, cần phải theo dõi lịch học và thực hiện đúng theo quy định.

 • HINH 1
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 2
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 6
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • Chau-Hoa
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 7
 • HINH 6
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • slide9
 • slide8
 • slide7
 • DSCF1139- N
 • DSCF1508 - N
 • DSCF1591 - N
 • DSCF1592 - N
 • DSCF1593 - N
 • DSCF1641- N
 • DSCF1642 - N
 • DSCF1660 - N
 • PKĐK