Duy trì Nội Qui Công Ty Nhưng Không Mất Đi Nét Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tuổi Trẻ Hăng Say – Đối Tác Tin Cậy

Kinh Nghiệm Lâu Năm Trong Lĩnh Vực Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

Giúp Khách Hàng Tiết Kiệm Thời Gian, Chi Phí Tuyển Dụng – Đào Tạo – Quản Lý Nhân Sự

Quy Trình Tuyển Dụng Nghiêm Ngặt – Chương Trình Huấn Luyện Chuyên Nghiệp

An Toàn Của Bạn – Thành Công Của Chúng Tôi

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Mang Lại Cho Khách Hàng Sự Hài Lòng Và Tin Cậy

Mua bảo hiểm lòng trung thành cho khách hàng

Ở Đâu Khó – Ở Đó Có Bảo Vệ Thanh Niên

THẾ NÀO LÀ DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

THẾ NÀO LÀ DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP?

1. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp phải được nhà nước Công Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam công nhận:

 • Phải có đầy đủ năng lực về tài chính cũng như là kiến thức để chịu trách nhiệm trước pháp luật
 • Phải hoạt động với đầy đủ các giấy phép và giấy chứng nhận theo qui định của Pháp luật
 • Phải tuân thủ mọi khuôn phép và thực hiện việc kinh doanh phù hợp với Luật Pháp và qui định của nước Việt nam

DSCF1596

2Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp phải được khách hàng chọn lựa sử dụng và hài lòng với mức phí họ bỏ ra.

3. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp: công ty bảo vệ phải có nhân viên làm việc, và quản lý được nhân viên của mình trong môi trường hoạt động của khách hàng. Tuân thủ mọi yêu cầu, hay điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp: công ty bảo vệ phải biết lắng nghe ý kiến khách hàng, và hiểu họ muốn gì, đồng thời sẵn sàng có những hỗ trợ, tư vấn hợp lý, chính xác về các vấn đề liên quan đến dịch vụ bảo vệ

 

 • HINH 1
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 2
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 6
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • Chau-Hoa
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 7
 • HINH 6
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • slide9
 • slide8
 • slide7
 • DSCF1139- N
 • DSCF1508 - N
 • DSCF1591 - N
 • DSCF1592 - N
 • DSCF1593 - N
 • DSCF1641- N
 • DSCF1642 - N
 • DSCF1660 - N
 • PKĐK