Duy trì Nội Qui Công Ty Nhưng Không Mất Đi Nét Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tuổi Trẻ Hăng Say – Đối Tác Tin Cậy

Kinh Nghiệm Lâu Năm Trong Lĩnh Vực Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

Giúp Khách Hàng Tiết Kiệm Thời Gian, Chi Phí Tuyển Dụng – Đào Tạo – Quản Lý Nhân Sự

Quy Trình Tuyển Dụng Nghiêm Ngặt – Chương Trình Huấn Luyện Chuyên Nghiệp

An Toàn Của Bạn – Thành Công Của Chúng Tôi

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Mang Lại Cho Khách Hàng Sự Hài Lòng Và Tin Cậy

Mua bảo hiểm lòng trung thành cho khách hàng

Ở Đâu Khó – Ở Đó Có Bảo Vệ Thanh Niên

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN BẢO VỆ CHO CÁC CHỈ HUY LẦN 1/2013

V/v Khai giảng khóa học huấn luyện chỉ huy chuyên nghiệp 

 1. Thời gian huấn luyện:
 2. Bắt đầu ngày 22/03/2013
 3. Thời gian học vào thứ 6 hàng tuần vào lúc 08h30 – 16:30
 4. Địa điểm: Văn phòng công ty Dịch vụ Bảo Vệ Thanh Niên
 5. Nội dung:
 6. Pháp luật Việt Nam
 7. Kỹ năng nghiệp vụ bảo vệ nâng cao
 8. Cách giao tiếp ứng xử với mọi người
 9. Anh văn giao tiếp

Đề nghị các chỉ huy nộp danh sách ứng cử các nhân viên bảo vệ tại mục tiêu của mình theo tiêu chuẩn do công ty đề ra, để tham dự lớp học trước ngày 18/03/2013. Danh sách sẽ được công bố chính thức vào cuộc họp giao ban ngày 20/03/20213. Các chỉ huy có trách nhiệm thông báo (phổ biến) cho nhân viên bảo vệ của mình đến tham dự lớp học theo qui định.

 • HINH 1
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 2
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 6
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • Chau-Hoa
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • HINH 7
 • HINH 6
 • HINH 5
 • HINH 4
 • HINH 3
 • HINH 2
 • HINH 1
 • slide9
 • slide8
 • slide7
 • DSCF1139- N
 • DSCF1508 - N
 • DSCF1591 - N
 • DSCF1592 - N
 • DSCF1593 - N
 • DSCF1641- N
 • DSCF1642 - N
 • DSCF1660 - N
 • PKĐK